niedziela, 28 marca 2010

Giełda na fali

Zajmijmy się teraz kolejną teorią analizy technicznej. W tym poście opiszmy sobie teorię fal Elliotta. Przedstawia ona rozwój rynku jako powtarzające się cykle jak na poniższym wykresie.

analiza techniczna fale Elliotta
źródło: www.bankier.pl

Każdy cykl to impuls i korekta. Każdy impuls składa się z trzech fal rosnących (fale 1, 3 i 5) i dwóch malejących (fale 2 i 4). Korekty składają się z dwóch fal malejących (fale A i C) i fali rosnącej B.

Oprócz kształtu fal ważne są też ich proporcje i czas trwania, które są zgodne z ciągiem liczb Fibonacciego.

Ciąg Fibonacciego jest ciągiem, w którym każdy wyraz jest sumą dwóch poprzednich:

1, 1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

Liczby Fibonacciego mają ciekawe właściwości.
Jeśli kolejne wyrazy podzielimy przez poprzednie, to otrzymamy współczynnik zbliżający się do niewymiernej liczby 1,618. Odwrotność tej liczby to 0,618.

Proporcję długości i czasu trwania wyznaczają właśnie liczby Fibonacciego. Pełny cykl fal Elliotta trwa 144 fal najniższego stopnia, gdzie część rosnąca zawiera 89 fal, a część malejąca 55 fal. Czas trwania rosnącej fali trzeciej jest zazwyczaj 1,618 razy dłuższy od czasu trwania rosnącej fali pierwszej.

W przypadku fal korekcyjnych możemy wyznaczyć, w którym miejscu zatrzyma się spadek. Najczęściej dzieje się to na poziomach:

  • 0,382 (1 – 0,618)
  • 0,5
  • 0,618
Wartości te należy pomnożyć przez wartość poprzedniej fali wzrostowej.

Stwórzmy sobie przykład oparty na naszym Wig-u 20. Załóżmy, że 25. lutego to początek poprzedniej fali wzrostowej. Indeks znajdował się wtedy na poziomie 2198 punktów. Koniec fali przyjmijmy na dzień dzisiejszy. Poziom indeksu Wig 20 to 2496 punktów. Pytanie brzmi: jakie są poziomy wsparcia na podstawie teorii fal Elliotta?

Poziom wsparcia pierwszy = koniec – 0,382 * (koniec – początek) = 2496 – 0,382 * (2496 – 2198) = 2496 – 0,382 * 298 = 2382 punkty

Poziom wsparcia drugi = koniec – 0,5 * (koniec – początek) = 2496 – 0,5 * (2496 – 2198) = 2496 – 0,5 * 298 = 2347 punkty

Poziom wsparcia trzeci = koniec – 0,618 * (koniec – początek) = 2496 – 0,618 * (2496 – 2198) = 2496 – 0,618 * 298 = 2312 punktów

Na podstawie naszego teoretycznego modelu wyznaczyliśmy więc trzy poziomy przy których spodziewane jest wyhamowanie spadków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wyraź swoje zdanie. Nie musisz się logować.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...