poniedziałek, 22 marca 2010

Bank, browar, a może deweloper?

Przeanalizowaliśmy już sytuację makroekonomiczną i zdecydowaliśmy się na wejście na giełdę. Tylko w co zainwestować. Wyborowi odpowiedniej branży służy analiza sektorowa.

Gospodarka dzieli się na branże, które na giełdzie nazywamy sektorami. Każda spółka do któregoś sektora należy. Z punktu widzenia długoterminowych inwestycji ważniejszy jest wybór odpowiedniego sektora niż konkretnej spółki. Nawet bardzo dobra spółka nie będzie przynosić zysków, jeśli załamie się sektor. Z drugiej strony mizerne spółki w bardzo dobrych sektorach będą się miały całkiem dobrze.

Gpw wprowadziła indeksy sektorowe dla tych branż, które są najliczniej reprezentowane na rynku. Choć klasyfikacja jest bardzo chaotyczna, to daje nam ogólny ogląd na sytuację sektorów na giełdzie.

Najbardziej przydatne wykresy można znaleźć na portalach StockWatch.pl i Stooq.com.

Przeanalizujmy pokrótce najważniejsze sektory giełdowe.


Makrosektor przemysł jest bardzo szeroki, choć specyfika spółek jest podobna. Zazwyczaj spółki z tego makrosektora zajmują się przetwarzaniem surowców lub materiałów. Ich zyski zależą więc od różnicy pomiędzy ceną wyrobów gotowych a ceną surowców. Ponoszą też wysokie koszty produkcji i koszty energii.

Makrosektor finanse to przede wszystkim banki. W tym biznesie chodzi głównie o udzielanie kredytów. W czasach dobrej koniunktury banki osiągają bardzo wysokie zyski. Gdy jednak gospodarka jest w gorszym stanie, jest to bardzo ryzykowna działalność. Do tego makrosektora zaliczają się też deweloperzy. Polska cierpi na niedobór mieszkań, więc działalność deweloperów przynosi zyski, które też są jednak obarczone dość sporym ryzykiem.

Makrosektor usługi jest najszerszy i najtrudniejszy do analizy. Działalność w tym sektorze nie wymaga dużych inwestycji. Ten biznes jest oparty na sprzedaży konkretnych usług zleceniodawcom. Z tego względu na rynku usług działa bardzo wiele firm i panuje tam największa konkurencja. Główne branże tego makrosektora to telekomunikacja, informatyka, handel hurtowy i detaliczny oraz energetyka.

Gospodarka nie rozwija się równomiernie, dlatego warto szukać takich sektorów, które rozwijają się najdynamiczniej. W dalszej kolejności dopiero wybieramy spółki, które mają największą szansę na najszybszy wzrost w ramach danego sektora. Wg mnie to recepta na sukces na giełdzie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wyraź swoje zdanie. Nie musisz się logować.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...